לקוח יקר,
חב' כפיר מעליות עוברת למשלוח דו"חות ביצוע לתיקונים במייל
(במקום דו"חות נייר) אנא עדכן את פרטיי המייל למשלוח: